Aigua per a piscines, molt cristal·lina i de la millor qualitat

  • Aigua sense minerals, sense calç, sense sals incrustades i sense algues

  • Molt més cristalina que l'aigua de l'aixeta o altres aigües (Índex de terbolesa < 0,2)

  • Manteniment més senzill i econòmic

Procés de purificació
A la nostra planta de tractament de Granollers sotmetem l'aigua a un minuciós procés de purificació mitjançant succesives microfiltracions, òsmosis inversa i desionizació para produir una aigua d'una conductivitat inferior a 1 microsiemen por centímetre (<1 μS/cm). S'obté així una aigua pura, descalcificada, desionitzada, sense algues o altres organismes.
Qualitat de l'aigua 100% assegurada
La nostra empresa està certificada mitjançant la normativa ISO 9001.

Al finalitzar l'ompliment de la teva piscina, et farem entrega d'un certificat informatiu sobre la puresa de l'aigua descarregada a la teva piscina.